تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک

قیمت 47,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >