تکمیل فرم خرید
نام فایل

تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

قیمت 147,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >