امروز: پنجشنبه 28 دی 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی
بنر شماره چهار

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی 14,000 دانلود
ارائه روشی عالی برای حذف و پیش تغلیظ یون های Ag+، Pb+2 و Zn+2 از نمونه های آبی 165,000 دانلود
شناسایی و آنالیز ترکیبات نانو متخلخل با تاکید بر کاربرد آنها در استخراج و بازیابی فلزات سنگین 29,000 دانلود
خواص و کاربرد فلزات سنگین و نحوه حذف آنها از آب و فاضلاب 25,000 دانلود
بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش دین 165,000 دانلود
خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 29,000 دانلود
بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 37,000 دانلود
بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 19,000 دانلود
بررسی فقهی فروش دین 24,000 دانلود
ارزیابی معامله خرید و فروش دین از نگاه حقوقی 45,000 دانلود
اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 19,000 دانلود
ماهیت و تبیین عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 25,000 دانلود
بررسی مقایسه ای و مفهومی دین از نظر فقها و حقوقدانان 24,000 دانلود
پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد) 9,000 دانلود
دانلود پاورپوینت اخلاق سیاست 10,000 دانلود
پاورپوینت اخلاق جنسی 15,000 دانلود
پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل پنجم) 20,000 دانلود
پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل چهارم) 8,000 دانلود
پاورپوینت کتاب آیین زندگی(فصل سوم) 12,000 دانلود
ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان 125,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان 57,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان 19,000 دانلود
پاورپوینت اخلاق پژوهش 10,000 دانلود
دانلود پاورپوینت آیین زندگی 9,000 دانلود
تحلیل روش و روند توسعه شهری در تهران 175,000 دانلود
نقش توزیع فضایی خدمات شهری در توسعه پایدار شهر 16,000 دانلود
نقش اکولوژی اجتماعی در بافت قدیم شهر ری 5,000 دانلود
تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان 7,000 دانلود
بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار 9,000 دانلود
بررسی تاثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری 15,000 دانلود
بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری 12,000 دانلود
بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 167,000 دانلود
مبانی نظری بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 65,000 دانلود
پروپوزال بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 15,000 دانلود
پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری) 9,000 دانلود
غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور 57,000 دانلود
مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران 24,000 دانلود
ارزیابی بیضه نزول نکرده در اسبهای سوارکاری 125,000 دانلود
ویژگیهای طبیعی، فرهنگی ،جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهر ری 35,000 دانلود
بررسی تحولات و طرحهای شهری در شهر ری با نگاهی به کاربریهای ارضی و توسعه آن 28,000 دانلود
ادبیات و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی 25,000 دانلود
ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی 29,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 57,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 19,000 دانلود
چالش ها و کمبودهای موجود در سیستم های توزیع شده و سرویس گرا و پتانسیل سرویس گرایی برای ارائه راهکارهای مناسب 33,000 دانلود
بازشناسی هویت کالبدی در شهر ری 7,000 دانلود
مشخصه های کالبدی شهر ری 27,000 دانلود
مشخصه های طبیعی و انسانی شهر ری 35,000 دانلود
حقوق ورزشی و بررسی مسئولیتهای مرتبط با آن 16,000 دانلود
طراحی شهری با رویکرد تأثیر عناصر تزیینی بر ارتقاء خوانایی با تاکید بر حس تعلق مکان 12,000 دانلود