امروز: دوشنبه 28 اسفند 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی
بنر شماره چهار

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگارش برنامه بازاریابی 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدوین برنامه بازاریابی 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت در ابر با امضای دیجیتالی 37,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایجاد امنیت در ابر 37,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت در رایانش ابری 38,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش 38,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش 37,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی 39,000 دانلود
مبانی نظری مقایسه وقف با حبس 24,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های مشترک سرمایه گذاری 28,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری 28,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود 26,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس 37,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرپذیری بازده سهام سبز 19,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز 38,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیتهای ترفیع 34,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات 27,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های پیشبرد فروش 18,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی 32,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش 28,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی 26,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال 27,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنش خشکی در گیاهان 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها با رایانش ابری 42,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنولوژی Cloud ERP 45,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر 45,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی 26,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی 24,000 دانلود
امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 12,000 دانلود
مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی ERP 33,000 دانلود
مدلهای مدیریت دانش و بررسی عوامل کلیدی موفقیت آن 35,000 دانلود
عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی و روشهای دانش آفرینی در آنها 37,000 دانلود
خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری 8,500 دانلود
خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری) دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور 12,000 دانلود
اصول مدیریت دکتر علی رضائیان 6,000 دانلود
خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری 8,500 دانلود
خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری) دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور 12,000 دانلود
جزوه اصول مدیریت دکتر علی رضائیان 6,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آبشستگی موضعی در آبشکن 38,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق حجاب 22,000 دانلود
مبانی نظری مرور زمان در حقوق کیفری 28,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی 49,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش شخصی 29,000 دانلود