امروز: دوشنبه 28 اسفند 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی
بنر شماره چهار

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پروپوزال ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی 22,000 دانلود
قاچاق زنان به قصد فحشا از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری 12,000 دانلود
پرسشنامه تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری 5,000 دانلود
تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری 125,000 دانلود
مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری 35,000 دانلود
پروپوزال تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری 21,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری به برند 26,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری به برند 28,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیران 28,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت 22,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی 21,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه انسانی 18,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی 18,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه فکری 23,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری 24,000 دانلود
15 جلسه درس روش تحقیق در عملیات پیشرفته ارشد 12,500 دانلود
خلاصه درس شناسایی الگو بصورت دست نویس دانشجو از مباحث کلاس 6,500 دانلود
جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی به صورت پاورپوینت 8,500 دانلود
فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی 7,000 دانلود
پروژه طراحی و ساخت سایت مرکز درمانی 5,000 دانلود
15 جلسه درس روش تحقیق در عملیات پیشرفته ارشد 12,500 دانلود
خلاصه درس شناسایی الگو بصورت دست نویس دانشجو از مباحث کلاس 6,500 دانلود
جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی 8,500 دانلود
فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی 7,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی 26,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی 27,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مطالبات معوق در ایران 24,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند 22,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعمیم برند 22,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اجزای سرمایه فکری 22,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت 22,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش 37,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای استراتژیک مدیریت دانش 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز 49,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند لبنبات 34,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های IDS 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشخیص بدافزار در ابر 32,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار مدیریت دانش 35,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در صنعت 33,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بها تمام شده خدمات با هزینه یابی بر مبنا فعالیت 47,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ABC در بیمارستان 45,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان 49,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت 29,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم ABC 28,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت 32,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوشتن برنامه بازاریابی 37,000 دانلود