امروز: پنجشنبه 28 دی 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی
بنر شماره چهار

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
جایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی 35,000 دانلود
كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن 29,000 دانلود
اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی 7,000 دانلود
دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی 9,000 دانلود
شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی 7,000 دانلود
داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل 135,000 دانلود
بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک 49,000 دانلود
بررسی حقوقی تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک 15,000 دانلود
تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل 12,000 دانلود
داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک 45,000 دانلود
جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی 125,000 دانلود
خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس 10,000 دانلود
پاورپوینت کامل کتاب اقتصاد سنجی حمید ابریشمی 17,000 دانلود
خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس 10,000 دانلود
پاورپوینت کامل کتاب اقتصاد سنجی حمید ابریشمی 17,000 دانلود
خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس 10,000 دانلود
ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی 145,000 دانلود
محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی 12,000 دانلود
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران 37,000 دانلود
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی 28,000 دانلود
تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی 29,000 دانلود
تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی 45,000 دانلود
مفهوم و ماهیت انواع داوری تجاری بین المللی و شرط و آثار موافقت نامه داوری 29,000 دانلود
نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی 145,000 دانلود
نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی 37,000 دانلود
شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی و نظم عمومی 35,000 دانلود
پرسشنامه ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد 7,000 دانلود
مبانی نظری ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد 45,000 دانلود
پروپوزال ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد 25,000 دانلود
تاثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران 49,000 دانلود
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و طراحی آن برای سازمان 35,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان 7,000 دانلود
بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان 165,000 دانلود
مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان 65,000 دانلود
پروپوزال بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان 24,000 دانلود
پرسشنامه سبک های فرزند پروری 3,000 دانلود
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 4,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان 9,000 دانلود
ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 145,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان 55,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان 22,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی 4,000 دانلود
ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی 135,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی 57,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی 19,000 دانلود
تاثیر پیدایش داعش بر سیاست خارجی ایران 13,000 دانلود
بررسی فرآیند شکل گیری داعش و نقش جهانی شدن بر آن 12,000 دانلود
راهبرد آمریکا در قبال ایران 12,000 دانلود
استراتژی امنیتی آمریکا در قبال ایران 99,000 دانلود
پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی 11,000 دانلود