امروز: دوشنبه 28 اسفند 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی
بنر شماره چهار

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مبانی نظری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک 45,000 دانلود
پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک 21,000 دانلود
بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت 85,000 دانلود
بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران 97,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران 5,000 دانلود
مبانی نظری بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران 37,000 دانلود
پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران 21,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک 5,000 دانلود
ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک 125,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک 38,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک 21,000 دانلود
بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن 35,000 دانلود
بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن 39,000 دانلود
بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت 37,000 دانلود
تحلیل و بررسی داده های آماری سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن 45,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان 6,000 دانلود
بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان 127,000 دانلود
مبانی نظری بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان 37,000 دانلود
پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان 19,000 دانلود
استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی 4,000 دانلود
پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی 5,000 دانلود
امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی 99,000 دانلود
مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی 37,000 دانلود
پرپوزال امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی 22,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک 6,000 دانلود
ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک 137,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک 45,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک 21,000 دانلود
مدلها و ابعاد توانمندسازی منابع انسانی و تاثیر آن بر جهات مختلف سازمان 37,000 دانلود
بررسی نقش و پیاده سازی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان 39,000 دانلود
هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک 14,700 دانلود
بررسی فقهی و حقوقی سرقت در ایران 125,000 دانلود
تحلیل حقوقی و فقهی جرم انگاری شروع به سرقت 7,000 دانلود
سرقت حدی در حقوق کیفری 29,000 دانلود
شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت 33,000 دانلود
سرقت تعزیری در حقوق کیفری 15,000 دانلود
واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت 35,000 دانلود
سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها 37,000 دانلود
ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه 29,000 دانلود
مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت 24,000 دانلود
ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر 8,000 دانلود
ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر 15,000 دانلود
ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر 8,000 دانلود
ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر 15,000 دانلود
الزامات بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور 8,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیتهای ساخت املاک) 9,000 دانلود
پاورپوینت استاندارد شماره 16 (آثار تغییر در نرخ ارز) 11,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی 6,000 دانلود
ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی 135,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی 49,000 دانلود