امروز: پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی
بنر شماره چهار

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
نقش توزیع فضایی خدمات شهری در توسعه پایدار شهر 16,000 دانلود
نقش اکولوژی اجتماعی در بافت قدیم شهر ری 5,000 دانلود
تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان 7,000 دانلود
بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار 9,000 دانلود
بررسی تاثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری 15,000 دانلود
بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری 12,000 دانلود
بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 167,000 دانلود
مبانی نظری بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 65,000 دانلود
پروپوزال بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 15,000 دانلود
پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری) 9,000 دانلود
غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور 57,000 دانلود
مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران 24,000 دانلود
ارزیابی بیضه نزول نکرده در اسبهای سوارکاری 125,000 دانلود
ویژگیهای طبیعی، فرهنگی ،جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهر ری 35,000 دانلود
بررسی تحولات و طرحهای شهری در شهر ری با نگاهی به کاربریهای ارضی و توسعه آن 28,000 دانلود
ادبیات و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی 25,000 دانلود
ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی 29,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 57,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 19,000 دانلود
چالش ها و کمبودهای موجود در سیستم های توزیع شده و سرویس گرا و پتانسیل سرویس گرایی برای ارائه راهکارهای مناسب 33,000 دانلود
بازشناسی هویت کالبدی در شهر ری 7,000 دانلود
مشخصه های کالبدی شهر ری 27,000 دانلود
مشخصه های طبیعی و انسانی شهر ری 35,000 دانلود
حقوق ورزشی و بررسی مسئولیتهای مرتبط با آن 16,000 دانلود
طراحی شهری با رویکرد تأثیر عناصر تزیینی بر ارتقاء خوانایی با تاکید بر حس تعلق مکان 12,000 دانلود
جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران 19,000 دانلود
مصادیق قاچاق انسان؛ اقدامات پیشگیرانه، مشکلات پیش رو و مقابله با آن 33,000 دانلود
بررسی آماری قاچاق انسان در اسناد ایران و اسناد بین المللی 35,000 دانلود
مشخصه ها و روشهای قاچاق انسان و پیامدهای آن از دیدگاه های مختلف 28,000 دانلود
تاریخچه قاچاق انسان و بررسی عوامل آن 29,000 دانلود
بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن 145,000 دانلود
ارزیابی ارتباط دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی بچه ها در مدارس 45,000 دانلود
اصول طراحی شهری خیابانها و میادین با بررسی فرآیند و اسناد طراحی 65,000 دانلود
بررسی مقایسه ای نقوش گیاهی گچ بری های کاخ تیسفون با مساجد اصفهان 6,000 دانلود
مقایسه معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دوره ی تیموریان هند 9,000 دانلود
پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ 29,000 دانلود
طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها 33,000 دانلود
تحلیل نقوش هندسی و گره چینی در منبرهای مساجد قدیمی 24,000 دانلود
نقوش و معماری مساجد قدیمی ایران و مقایسه آنها با هم 65,000 دانلود
ادبیات و مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز 45,000 دانلود
پرسشنامه تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز 4,000 دانلود
تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز 147,000 دانلود
مبانی نظری تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز 48,000 دانلود
پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز 29,000 دانلود
پاورپوینت ریسک های اشخاص 9,000 دانلود
پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه 6,000 دانلود
پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه 9,000 دانلود
پاورپوینت ریسک های مسئولیت 7,000 دانلود
پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی 9,000 دانلود
تحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن 12,000 دانلود